List Dyrektor Instytutu Socjologii UJ do społeczności Instytutu

Kraków, 27 października 2020 r.


Szanowni Państwo, Studentki i Studenci, Pracownice i Pracownicy Instytutu Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego,
 

w odpowiedzi na pismo sygnowane przez ponad 120 studentek i studentów naszego Instytutu w sprawie udziału w Strajku Kobiet planowanym na dzień 28 października 2020 r. chciałabym podziękować sygnatariuszkom i sygnatariuszom za zaangażowanie w sprawy publiczne obejmujące ochronę wolności i praw kobiet.

Szczególnie od socjologów należy oczekiwać wnikliwego spojrzenia na problemy życia społecznego z uwzględnieniem następstw podejmowanych działań, w tym następstw pośrednich.

Jak wskazało Kolegium Rektorskie Uniwersytetu Jagiellońskiego w apelu z dnia 26 października 2020 r. do Władz RP w sprawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r.:

Ogłoszenie tego wyroku w momencie szczególnego zagrożenia zdrowia i życia Polek oraz Polaków przez gwałtowny rozwój pandemii COVID-19, w chwili, gdy z dnia na dzień dramatycznie wzrasta liczba wykrytych przypadków infekcji i śmierci osób zarażonych koronawirusem Sars-CoV-2, gdy w krytycznej sytuacji znalazła się służba zdrowia – jest skrajnym dowodem braku odpowiedzialności za losy ludzi.

Mając powyższe na uwadze w tej wyjątkowej sytuacji zwracam się z prośbą do prowadzących zajęcia w naszym Instytucie, by uznali nieobecności na zajęciach w dniu 28 października 2020 r. tych spośród studentek i studentów Instytutu, którzy podejmą decyzję o udziale w strajku, za usprawiedliwione.

Zajęcia prowadzone przez pracownice i pracowników, którzy solidaryzując się z protestem wystąpili o urlop na dzień 28 października 2020 r., odbędą się w uzgodnionych wspólnie przez prowadzące i prowadzących oraz studentki i studentów terminach.

Jednocześnie bardzo proszę wszystkich Państwa o zwrócenie szczególnej uwagi na aspekty bezpieczeństwa epidemicznego w trosce o Was, Waszych bliskich i pozostałych członków naszej wspólnoty.


Z poważaniem
dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ
Dyrektor Instytutu Socjologii UJ

Data opublikowania: 27.10.2020
Osoba publikująca: Olga Maciejewska