"Praca, dekryminalizacja, intersekcjonalność, uznanie: ramy ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie"

Zapraszamy na otwarte zebranie Zakładu Antropologii Społecznej, które odbędzie się w czwartek, 23 listopada o godz. 10.00 (p. 53). W jego ramach dr Agata Dziuban przedstawi referat pt. "Praca, dekryminalizacja, intersekcjonalność, uznanie: ramy ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie".

Opis wystąpienia:

Celem wystąpienia jest podjęcie krytycznej dyskusji nad regionalną specyfiką i dynamiką ruchu pracownic i pracowników seksualnych w Europie. Nakreślając trzy fale mobilizacji pracownic i pracowników seksualnych w regionie, podejmę próbę odpowiedzi na dwa, ściśle ze sobą powiązane, pytania: a) wokół jakich żądań, zbiorowych tożsamości i politycznych projektów organizuje się osoby świadczące usługi seksualne w Europie? b) W jaki sposób społeczne czy kulturowe uwarunkowania – choćby takie, jak postępująca kryminalizacja pracy seksualnej, epidemia HIV czy wzrost popularności dyskursów anty-prostytucyjnych i abolicyjnych – wpływają na formy samo-organizacji, orientacje i sposoby działania czy, w końcu, na autoidentyfikacje organizacji zrzeszających osoby pracujące seksualnie. Soczewką, przez którą spojrzę na ruch pracownic i pracowników seksualnych w Europie jest Międzynarodowy Komitet na rzecz Praw Pracowni i Pracowników Seksualnych (ICRSE) – ponadnarodowa sieć rzecznicza działająca na rzecz praw osób świadczących usługi seksualne w regionie. Odwołując się do przyjętej na gruncie badań nad ruchami społecznymi kategorii ram działania zbiorowego, wyróżnię cztery kluczowe sposoby ramifikacji pracy seksualnej wypracowywane przez ICRSE: ramę „prawa do posiadania praw”, ramę „dekryminalizacji”, ramę „pracy seksualnej jako pracy w późnym kapitalizmie” oraz ramę „intersekcjonalną”.

Data opublikowania: 20.11.2017
Osoba publikująca: Anna Szwed

Zobacz również