10. Kongres Młodej Socjologii

W dniach 11-13 kwietnia 2019 roku w Instytucie Socjologii UJ odbędzie się jubileuszowa, 10. edycja Kongresu Młodej Socjologii (KMS). Kongres Młodej Socjologii to ogólnopolska, cykliczna konferencja, stanowiąca forum wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy – studentów i doktorantów, przedstawicieli ośrodków akademickich w Polsce reprezentujących różne dziedziny nauk społecznych i humanistycznych.

Co roku przez dwa dni w kilku sesjach tematycznych wygłaszanych jest kilkadziesiąt referatów, mających charakter zarówno teoretyczny, jak i empiryczny. Stanowią one zwykle pierwsze próby dzielenia się wynikami swojej aktywności naukowej przez początkujących badaczy albo prezentację wyników uzyskiwanych w toku kolejnych etapów pisania prac magisterskich lub rozpraw doktorskich.

W tym roku propozycje referatów można zgłaszać do ośmiu sesji tematycznych:
- miasto i miejskość
- antropologia społeczna
- badania społeczne
- komunikacja społeczna
- media i nowe technologie
- socjologia krytyczna
- praca socjalna.

Termin nadsyłania abstraktów upływa 17 lutego 2019 roku. Formularz online i szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania abstraktów: ZGŁOSZENIA

Od dwóch lat między sesjami tematycznymi odbywają się warsztaty prowadzone przez pracowników Instytutu Socjologii UJ. W tym roku odbędą się one 12 i 13 kwietnia 2019 i będą poświęcone zagadnieniom związanych tematycznie z antropologią społeczną (prowadząca: dr hab. Grażyna Kubica-Heller), socjologią miasta (prowadząca: dr hab. Marta Smagacz-Poziemska), nowymi technologiami (prowadzący: mgr Damian Gałuszka), pracą socjalną (prowadzący: dr hab. Hubert Kaszyński).
Informacje dotyczące poszczególnych warsztatów oraz zasad uczestnictwa: WARSZTATY

Szczegółowe informacje dotyczące Kongresu znajdują się na stronie internetowej: http://kongres-mlodej-socjologii.org.pl/ 
oraz w wydarzeniu: 10 Kongres Młodej Socjologii

Data opublikowania: 07.01.2019
Osoba publikująca: Olga Maciejewska