Zmarła Profesor Elżbieta Paczkowska-Łagowska

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy informację, że w dniu 1 lutego 2021 roku zmarła Profesor Elżbieta Paczkowska-Łagowska.


Emerytowana Profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletnia pracowniczka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, przez lata związana z Zakładem Historii Filozofii. Ceniona w kraju i na świecie filozofka, specjalistka z zakresu historii filozofii współczesnej, tłumaczka. Opiekunka i promotorka szerokiego grona studentów, doktorantów, badaczy.


Zainteresowania naukowo-badawcze i dydaktyka Profesor Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej koncentrowały się wokół historii filozofii współczesnej, filozofii nauk humanistycznych, filozofii hermeneutycznej Wilhelma Diltheya oraz myślicieli z jego kręgu, klasyki antropologii filozoficznej.

 

Profesor Elżbieta Paczkowska-Łagowska w roku 2016 otrzymała przyznany przez Ministra Edukacji Narodowej Medal Komisji Edukacji Narodowej. Od roku 1977 pełniła funkcję Sekretarza, a następnie, od roku 1986, Redaktorki Naczelnej międzynarodowego rocznika "Reports on Philosophy". W latach 1990-1995 przewodniczyła Komisji Nauk Filozoficznych Polskiej Akademii Nauk w Oddziale Krakowskim i organizowała jej działalność odczytową.


Opublikowała kilkadziesiąt artykułów w czasopismach i monografiach zbiorowych. Do najważniejszych jej publikacji należą:

  • Psychika i poznanie. Epistemologia Kazimierza Twardowskiego (1980),
  • Filozofia nauk humanistycznych w ujęciu Wilhelma Diltheya (1981),
  • Logos życia: filozofia hermeneutyczna w kręgu Wilhelma Diltheya (2000),
  • O historyczności człowieka: studia filozoficzne (2012).


Wspomnienie i biogram naukowy Profesor Elżbiety Paczkowskiej-Łagowskiej na stronie Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Wyrazy głębokiego współczucia Rodzinie i Najbliższym składają Dyrekcja oraz członkowie i członkinie społeczności Instytutu Socjologii UJ.
Data opublikowania: 24.02.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska