Zarządzenie nr 41 Rektora UJ w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego

Informujemy, że w Biuletynie Informacji Publicznej UJ zostało zamieszczone Zarządzenie nr 41 Rektora UJ z dnia 23 kwietnia 2021 roku w sprawie: zasad funkcjonowania Uniwersytetu Jagiellońskiego od dnia 26 kwietnia 2021 roku do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

Prosimy o zapoznanie się z treścią dokumentu.

W związku z sytuacją zagrożenia epidemiologicznego oraz powyższym Zarządzeniem wprowadzającym obowiązek pracy zdalnej z wyjątkiem stanowisk niezbędnych do zachowania ciągłości funkcjonowania Uczelni, uprzejmie prosimy, by wszelkie sprawy załatwiać z odpowiednimi osobami telefonicznie lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Codziennie dyżury w sekretariatach IS pełnią w trybie rotacyjnym wyznaczone osoby; pozostałe pracują zdalnie.

Zgodnie z powyższym Zarządzeniem, w celu ograniczenia możliwości zakażeń, wstęp do budynku Collegium Broscianum mają wyłącznie pracownicy/czki świadczący pracę w trybie stacjonarnym, studenci/tki i doktoranci/tki po uprzednim umówieniu się i otrzymaniu konkretnego terminu spotkania oraz osoby świadczące usługi na rzecz Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Osoby przychodzące do IS UJ prosimy o zapoznanie się z Zasadami sanitarnymi obowiązującymi na terenie Instytutu Socjologii UJ.

 

Data opublikowania: 23.04.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska