Zmarła dr hab. Ewa Bobrowska

9 sierpnia 2021 r., po dramatycznej walce z chorobą, zmarła dr hab. Ewa Bobrowska - pedagog i socjolog, absolwentka Instytutu Socjologii UJ. Przez lata związana z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie na Wydziale Filozoficznym UJ obroniła pracę doktorską z zakresu pedagogiki, a następnie uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie socjologii. Pracowała w Instytucie Pedagogiki UJ, w którym przed odejściem na przedwczesną emeryturę kierowała Zakładem Pedagogiki Społecznej i Andragogiki.

Charakterystycznym rysem Jej postawy naukowej było dążenie do wiązania wiedzy z aktywnością społeczną, inspirowaniem działań w obszarze kultury, promowaniem obywatelskiego zaangażowania, praca nad projektami zmierzającymi do upodmiotowienia aktorów społecznych ulokowanych w obszarze badań naukowych.

Najbardziej znane są Jej publikacje dotyczące dyskursu publicznego, zarówno analizy teoretyczne, poświęcone krytycznej refleksji nad koncepcjami dyskursu jak i teksty empiryczne, a wśród tych ostatnich na trwałe do dorobku socjologii weszła książka Obrazowanie społeczeństwa w mediach. Analiza radiomaryjnego dyskursu.

W ostatnich latach dr hab. Ewa Bobrowska wróciła do zainteresowań społeczeństwem obywatelskim, jego manifestacjami w przestrzeni publicznej, warunkami sprzyjającymi jego rozwojowi, rolą edukacji obywatelskiej wobec problemów niesionych przez zmiany społeczne, takie jak migracje czy szerzej – spotkania międzykulturowe. Śmierć przerwała rozpoczęte prace. Pozostały niedokończone artykuły, niedokończone rozmowy i żal.


Pożegnamy Ewę 17 sierpnia 2021 r., o godz. 11:00 w kaplicy na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.


Irena Borowik

Data opublikowania: 13.08.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska