Zaproszenie na szkolenie dotyczące nieuświadomionych uprzedzeń

Szanowni Państwo,

w imieniu zespołu UJ projektu H2020 ACT  przekazujemy zaproszenie na szkolenie organizowane w ramach Społeczności Praktyków na rzecz Równości Płci w Europie Środkowej i Wschodniej, której UJ jest koordynatorem i uczestnikiem (https://geincee.act-on-gender.eu/).

Szkolenie dotyczy nieuświadomionych uprzedzeń, prowadzone będzie w języku angielskim i odbędzie się online na platformie MsTeams. Wydarzenie to jest pomyślane jako wsparcie dla uczelni i instytutów badawczych w przygotowaniu i wdrożeniu planów równości płci, których posiadanie będzie od 2022 roku obowiązkowe dla organizacji starających się o finansowanie w ramach programu Horyzont Europa.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i wymaga rejestracji. Formularz rejestracyjny na szkolenie znajdą Państwo tutaj.

Termin rejestracji upływa 27.09.2021 r.


-----------------------------------------

Unconscious Bias Training

Description: The 2-hour online inspiration session on (gender) bias in research performing organizations. The session aims to be an eye-opener, to help raise awareness on what bias is, what its effects are and why it results in cumulative (dis)advantage in careers. You will discuss interactively how bias plays out in performance evaluation (in selection and promotion), in team work and workplace cultures, as well as work-care reconciliation. Some insights into bias mitigation will be provided, as a starting point for increasing competence in dealing with bias.

Language: English

Trainer: dr Claartje Vinkenburg - works as an independent expert consultant and is affiliated with VU Amsterdam as a visiting fellow (SBE Management & Organization Studies and Amsterdam Business Research Institute). From 2001 to 2018, Claartje was an assistant and associate professor with the same department. Claartje studied Social Psychology at the University of Groningen. Her academic research, partly funded by the European Research Council via a coordination and support action, deals with gender and ethnic diversity in professional and academic careers. She critically explores the impact of implicit bias, normative beliefs, and discursive practices on career systems, patterns, and outcomes to promote diversity and inclusion.

Time and place: 1st October 2021, 10.00 – 12.00 CEST, on-line, MsTeams
 

Data opublikowania: 24.09.2021
Osoba publikująca: Olga Maciejewska