Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Studia pracy socjalnej w 6 kluczowych słowach

SOCJOLOGIA STOSOWANA

Program kształcenia na kierunku praca socjalna oferowany przez IS UJ osadzony jest kontekście teorii, badań oraz praktyk podejmowanych z perspektywy socjologicznej - przyjęcie tej wyjątkowej orientacji umożliwia szeroką i wielowymiarową analizę życia społecznego.


DOŚWIADCZENIE

Mamy ponad 30-letnie doświadczenie w nauczaniu pracy socjalnej. Opracowany nowy program studiów jest kontynuacją studiów prowadzonych od ponad ćwierć wieku na Uniwersytecie Jagiellońskim, posiadających wyjątkową w skali całego kraju tożsamość, tradycje i zasoby osobowe i organizacyjne.


ROZWÓJ

Podstawową zasadą nauczania jest dla nas rozbudzanie studenckiej twórczej myśli badawczej oraz rozwijanie zdolności implementacji wiedzy.


KOMPETENCJE

Wyposażamy w kompetencje niezbędne we współczesnym świecie poprzez:

  • pracę metodą projektów socjalnych,
  • doskonalenie sztuki kształtowania relacji, dialogu oraz współpracy,
  • indywidualizację praktyk zawodowych.


SUPERWIZJA PRACY SOCJALNEJ

Studenci i studentki mają możliwość korzystania z certyfikowanej superwizji pracy socjalnej praktyk zawodowych.


UPRAWNIENIA ZAWODOWE

Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem uprawnień do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593).