Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O istocie studiów pracy socjalnej w IS UJ

Zgodnie z globalną definicją pracy socjalnej jest ona profesją oraz dyscypliną akademicką, która promuje zmiany i rozwój społeczny, spójność społeczną oraz upodmiotowienie i wyzwolenie ludzi.

Dlaczego właśnie dzisiaj ten obszar badań naukowych oraz praktyki jest szczególnie potrzebny?

Odpowiedź skupia się wokół jednego kluczowego stwierdzenia: bez względu na społeczne i geograficzne usytuowanie naszym doświadczeniem są zróżnicowane sytuacje kryzysowe. Wymagają one nie tylko spontanicznej aktywności, ale również chłodnej i zdystansowanej refleksji niezbędnej, aby wypracować działania adaptacyjne na tyle efektywne i skuteczne, abyśmy mogli przetrwać i rozwijać się jako wspólnota. Kryzys ma wyraz globalnego zamknięcia, społecznej izolacji, dotkliwego poczucia osamotnienia, ale jawi się również całkowicie odmiennie – jako wojna, gwałt, zbezczeszczenie, zagrożenie życia, uchodźctwo.

W jaki sposób my jako ludzie, członkowie wspólnot lokalnych, aktorzy życia publicznego jesteśmy w stanie odpowiedzieć na potrzeby i wyzwania wynikające z kryzysu? Dlaczego niekiedy odpowiadamy "heroicznie", a niekiedy wcale? Jak zwiększać nasze osobowe i instytucjonalne zdolności, aby w konfrontacji z gwałtownymi przemianami społecznymi nie tylko utrzymać stabilność, ale również otwartość na ludzi skrzywdzonych, odmiennych, mających szczególne potrzeby rozwojowe?

Próba odpowiedzi na te pytania jest kluczowa dla przyszłego rozwoju badań i praktyk pracy socjalnej, ale również dla poszukiwania i wyznaczania indywidualnych ścieżek zaangażowania naukowego oraz profesjonalnego studiujących ją osób.

Zapraszamy do dzielenia się własnymi przemyśleniami, do otwartych dyskusji, wspólnych badań i praktyk, do współmyślenia i współodpowiedzialności – jednym słowem do studiowania w IS UJ!


dr hab. Hubert Kaszyński, prof. UJ
Kierownik studiów na kierunku praca socjalna w IS UJ

Curriculum Vitae