Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Czego i jak uczymy?

 • Kształcenie socjologiczne II stopnia w Instytucie Socjologii UJ obejmuje problematykę współczesnej socjologii: od metod formalnych i zaawansowanej analizy danych, przez badania jakościowe i antropologiczne, po teorię socjologiczną i udział w najważniejszych debatach społecznych i humanistycznych współczesności
 • Studia opierają się na dwóch ścieżkach: socjologii ogólnej oraz na sprofilowanych specjalizacjach, w ramach których określone dziedziny socjologii analizowane są w sposób szczegółowy, wieloaspektowy i otwarty na inne dyscypliny
 • Dzięki temu możesz samodzielnie profilować studia pod kątem własnych zainteresowań - współdecydujesz o tym, co i jak chcesz studiować!
 • Równocześnie baza w postaci kursów obowiązkowych dostarcza solidnej wiedzy socjologicznej i daje gwarancję najwyższej jakości kształcenia
 • Stawiamy na aktywne metody nauczania i uczenia się - kursy odbywają się przede wszystkim w formie konwersatoriów, seminariów, zajęć warsztatowych i projektowych oraz działania w terenie
 • Nasi absolwenci i absolwentki są przygotowani/e do pełnienia szerokiego wachlarza ról zawodowych i społecznych o profilu socjologicznym, a także do kontynuacji nauki w Szkole Doktorskiej - do czego gorąco zachęcamy!


Program studiów umożliwia:

 • Wybór jednej z oferowanych specjalizacji w ramach ścieżki specjalizacyjnej:
  - Analiza danych i badania społeczne
  - Komunikowanie społeczne
  - Społeczeństwo cyfrowe

lub

 • Wybór ścieżki ogólnosocjologicznej 


Studenci i studentki wybierają ścieżkę ogólnosocjologiczną lub specjalizacyjną (jedną ze specjalizacji) na studiach II stopnia poprzez wypełnienie i podpisanie DEKLARACJI WYBORU ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA przed rozpoczęciem studiów, w momencie wpisu na studia. Dzięki temu już od samego początku studiów w Instytucie Socjologii możesz skupić się na tym, co naprawdę najbardziej Cię interesuje!