Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Program studiów

ZOBACZ:


Studenci i studentki stacjonarnych studiów drugiego stopnia realizują własny profil zaawansowanego kształcenia socjologicznego. Na treści programowe składają się:

 1. Kierunkowe kursy bazowe, obowiązkowe i do wyboru, wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia (za min. 59 ECTS)
 2. Kursy stanowiące merytoryczną nadbudowę kierunkowych kursów bazowych (za min. 61 ECTS) – ogólnosocjologiczne lub specjalizacyjne


Kierunkowe kursy bazowe

 • Obowiązkowe i do wyboru wspólne dla wszystkich studentów i studentek II stopnia socjologii
 • To kanon kursów socjologicznych i ogólnoakademickich dotyczących teorii socjologicznej, metodologii, dostępu do informacji oraz ich ochrony w badaniach społecznych, finansowania i upowszechniania nauki, filozofii oraz warsztat pracy naukowej
 • Wszyscy studenci i studentki II stopnia socjologii realizują także obowiązkowe szkolenie BHK, tutorial, seminarium magisterskie oraz lektorat języka obcego na poziomie B2+ (I rok studiów), który kończy się egzaminem
 • W ciągu dwóch lat studenci i studentki zobowiązani są również do zrealizowania odpowiedniej liczby wybranych kursów tematycznych:
  - trzy w języku polskim za min. 9 ECTS
  - co najmniej jeden w języku angielskim
   

Kursy stanowiące nadbudowę kierunkowych kursów bazowych

 • Obowiązkowe i fakultatywne na wybranej ścieżce realizowane są zgodnie z programem danej ścieżki i specjalizacji


Ścieżka ogólnosocjologiczna oraz każda ze specjalizacji mają swój odrębny program. Nad jakością nauczania na ścieżce ogólosocjologicznej i w ramach każdej specjalizacji czuwają powołani do tego koordynatorzy, którzy pełnią role tutorów.


Ukończenie studiów:

 • Zaliczenie kursów w wymiarze min. 120 punktów ECTS
 • Napisanie i przedłożenie pracy dyplomowej
 • Zdanie ustnego egzaminu dyplomowego

Wybór ścieżki kształcenia

Studenci i studentki wybierają ścieżkę ogólnosocjologiczną lub specjalizacyjną (jedną ze specjalizacji) na studiach II stopnia poprzez wypełnienie i podpisanie DEKLARACJI WYBORU ŚCIEŻKI KSZTAŁCENIA przed rozpoczęciem studiów, w momencie wpisu na studia. Dzięki temu już od samego początku studiów w Instytucie Socjologii możesz skupić się na tym, co naprawdę najbardziej Cię interesuje!