Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych

Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych afiliowane przy Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego zostało powołane decyzją Jego Magnificencji Rektora UJ w kwietniu 2008 r.

Jest jednostką naukowo-badawczą, której celem jest inicjowanie, organizowanie i koordynowanie prac badawczych związanych z funkcjonowaniem prawa jako zjawiska społecznego, wymiarem sprawiedliwości, kulturami prawnymi oraz dysfunkcjami sfery publicznej, na tle szerszych procesów zmian społecznych, przemian społeczeństwa obywatelskiego, procesów globalizacji oraz kształtowania się ponadpaństwowych porządków prawnych. Analizy te mają charakter interdyscyplinarny, a zatem podejmowane są z punktu widzenia różnych dyscyplin nauki, w tym przede wszystkim socjologii, nauk prawnych, antropologii kultury, ekonomii oraz nauk politycznych i nauk o komunikowaniu społecznym.

Centrum inicjuje współpracę międzynarodową, prowadzi działalność ekspercką i konsultacyjną, realizowaną na zlecenie instytucji publicznych i prywatnych, a także organizuje seminaria oraz debaty na temat funkcjonowania prawa w społeczeństwie.

Kierownik

dr hab. Kaja Gadowska, prof. UJ
e-mail: kaja.gadowska@uj.edu.pl

Rada Naukowa Centrum

 • Prof. Adam Czarnota, Uniwersytet Nowej Południowej Walii, Sydney
 • Prof. Grzegorz Ekiert, Uniwersytet Harwarda
 • Prof. Małgorzata Fuszara, Uniwersytet Warszawski, b. Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania
 • Prof. Martin Krygier, Uniwersytet Nowej Południowej Walii, Sydney
 • Prof. Jan Kubik, Uniwersytet Rutgersa
 • Prof. Jacek Kurczewski, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. Wojciech Sadurski, Uniwersytet w Sydney, Europejski Uniwersytet we Florencji
 • Prof. Andras Sajo, Uniwersytet Środkowo-Europejski, Budapeszt, sędzia Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu
 • Prof. Kim Lane Scheppele, Uniwersytet w Princeton, b. Prezydent Law & Society Association
 • Prof. Grażyna Skąpska, Uniwersytet Jagielloński – Honorowa Przewodnicząca Rady
 • Prof. Peter Solomon, Uniwersytet w Toronto
 • Prof. Marek Zirk-Sadowski, Uniwersytet Łódzki, I Prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego

Adres kontaktowy

Interdyscyplinarne Centrum Analiz Społeczno-Prawnych
Instytut Socjologii UJ
ul. Grodzka 52
31-044 Kraków

Działalność edukacyjna

Spotkania Mistrzowskie to cykl spotkań naukowych współorganizowanych z Instytutem Socjologii UJ oraz instytucjami naukowymi i społecznymi w Polsce i za granicą. To seria wykładów on-line wybitnych przedstawicieli i przedstawicielek życia naukowego w Polsce i na świecie, w ramach których podejmowane są najbardziej aktualne i ważne tematy społeczne. Formuła łącząca wykład zaproszonego Gościa z otwartą dyskusją z udziałem wszystkich zainteresowanych uczestników i uczestniczek wydarzenia, dająca szansę na rozmowę z Mistrzami i Mistrzyniami, wymianę myśli i doświadczeń, spotkanie w gronie osób reprezentujących różne obszary nauki i życia społecznego.

Więcej informacji o cyklu na STRONIE

Zrealizowane projekty badawcze

 • Wzorce uczestnictwa polskich przedsiębiorców w Unii Europejskiej – projekt finansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Zaufanie do wymiaru sprawiedliwości – projekt na zlecenie Krajowej Rady Sądownictwa