Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

W Instytucie Socjologii UJ sięgamy po najnowszą tematykę, wyznaczamy trendy i rozwijamy oryginalne subdyscypliny socjologii niezmiennie bazując na fundamencie teorii socjologicznych, metodologii badawczej i analizie. Zmiana społeczna, trauma kulturowa, kapitał społeczny i wiele innych zagadnień od lat stanowi przedmiot naszych badań i naukowego namysłu. Dzisiaj do tej tematyki dołącza nowa, która stanowi nowy paradygmat dla krytycznego oglądu, ale także wyznacza nowe kierunki teoretyczne, badawcze i dydaktyczne. 

Media cyfrowe i nowe technologie są dzisiaj faktem, który wpłynął na wszystkie dziedziny ludzkiego życia. Pod wpływem cyfrowej rewolucji zmieniły się sposoby uprawiania polityki, zarządzania procesami gospodarczymi i bankowymi, pojawiły się nowe wyzwania w ramach rozwoju przemysłu kreatywnego i wytwarzania medialnych treści. Cyfryzacja miała wpływ na edukację, funkcjonowanie przestrzeni miejskich i wiejskich, transport i turystykę, rynek pracy, a także kulturę i codzienność ludzi i ich intymność.

Zapraszamy do studiowania nowej, oryginalnej i innowacyjnej specjalizacji oferowanej przez Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - SPOŁECZEŃSTWA CYFROWEGO!

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
Koordynatorka specjalizacji Społeczeństwo cyfrowe

 

Dlaczego warto wybrać tę specjalizację?

 • Sukces naszego Instytutu wynika z łączenia wyjątkowej tradycji i doświadczenia naukowego, badawczego i dydaktycznego z nieustającym rozwojem, innowacyjnością, podejmowaniem najnowszej problematyki, ale także wyznaczaniem trendów w badaniach naukowych
 • Oferujemy możliwość twórczej pracy w dynamicznym zespole - pod okiem ekspertów i praktyków
 • Specjalizacja jest efektem współpracy na poziomie międzywydziałowym, ogólnopolskim - między kilkoma wiodącymi ośrodkami akademickimi w kraju, międzynarodowym - na zajęciach będziemy gościć ekspertów i praktyków m.in. z Uniwersytatu Stanforda!
 • Media cyfrowe i nowe technologie są dzisiaj faktem, który wpłynął na wszystkie dziedziny ludzkiego życia - wiedza z tego obszaru staje się gwarantem sukcesu!
 • W dobie rozwoju przestrzeni życia społecznego oraz jego cyfrowego wymiaru współczesny świat potrzebuje wykwalifikowanych, pewnych swej wiedzy humanistów rozmaitych specjalności - socjologów, filozofów, antropologów, filmoznawców, literaturoznawców i medioznawców
 • Wybór ścieżki pozwala zdobyć szeroką specjalistyczną wiedzę z zakresu opisu i analizy dynamiki zmian, procesów społecznych związanych z rozwojem nowych technologii
 • Stawiamy na interdyscyplinarność i nowe technologie
 • Zajęcia na specjalizacji oparte są przede wszystkim na wymiarze praktycznym - łączymy najwyższej jakości wiedzę z realizowaniem projektów i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań

Dla kogo jest ta specjalizacja?

 • Na specjalizacji Społeczeństwo cyfrowe pragniemy kształcić osoby zainteresowane rozumieniem współczesnych procesów, które determinują życie jednostek, zbiorowości i instytucji, a także zachodzących pomiędzy nimi relacji
 • Kierujemy ją także do tych, którzy mają zamiar podjąć pracę w przemyśle kreatywnym, mediach, instytucjach kultury i administracji
 • To także opcja dla osób, które planują indywidualne rozwijanie działalności medialnej i wykorzystanie kanałów komunikacji oraz zarządzanie własną karierą
 • Pragniemy wyposażyć absolwentów w wiedzę i umiejętności pozwalające na wykorzystanie narzędzi cyfrowych do aktywizacji społecznej, organizowania społeczności wokół ważnych kwestii lokalnych i ponadlokalnych
 • Pragniemy kształcić nowych liderów społeczności, którzy dobrze odczytują zmiany i trendy, ale także aktywnie na nie reagują i korzystają z tych zmian na rzecz rozwoju społecznego
 • Chcemy także wzmocnić kadrę naukową o specjalistów w zakresie społeczeństwa cyfrowego. Kierujemy ją do osób, które myślą o pracy na uczelni oraz bycie naukowcem


Specjalizacja kierowana jest do szerokiego grona osób, którym zależy na poznaniu i zrozumieniu współczesnych zjawisk i procesów oraz zdobyciu konkretnych kompetencji umożliwiających swobodne poruszanie się w świecie cyfrowym!

Program specjalizacji

ZOBACZ: PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU SOCJOLOGIA II STOPNIA - SPECJALIZACJA: SPOŁECZEŃSTWO CYFROWE


Wybrane kursy oferowane na specjalizacji:

 • Prawo a sztuczna inteligencja
 • Metody cyfrowe w naukach społecznych
 • Social robotics
 • Sztuczna inteligencja – scenariusze zmian społecznych
 • Informatyczne języki komunikacji. Język R dla socjologów
 • Moralność w cyberświecie
 • Ciemna strona cyberświata


W ramach specjalizacji Społeczeństwo cyfrowe zaplanowane zostały dodatkowe wykłady zaproszonych naukowców o międzynarodowej renomie i wyjątkowych osiągnięciach naukowych i badawczych z zakresu wiedzy o cyberspołeczeństwie. Na zajęciach studenci i studentki będą mieli także okazję spotkać się z ekspertami - praktykami, którzy w swej pracy zajmują się nowymi technologiami, mediami, problematyką cyfrowego społeczeństwa. To szansa, by uczyć się od najlepszych!

Profil absolwenta

 • Osoba przygotowana do funkcjonowania i podejmowania wyzwań zawodowych w nowoczesnym, cyfrowym społeczeństwie. Mająca świadomość procesów społecznych o charakterze globalnym i lokalnym. Przygotowana teoretycznie i praktycznie (wyposażona w narzędzia) do podjęcia zawodowych wyzwań w wielu sektorach gospodarki na przykład w przemyśle kreatywnym, firmach zajmujących się kreatywnymi rozwiązaniami, trendami i umiejętnościami zarządzania nimi
 • Pracownik naukowy specjalizujący się w teoretycznych i empirycznych zagadnieniach związanych z rozwojem sztucznej inteligencji, systemami aplikacyjnymi i algorytmicznymi, znający sposoby funkcjonowania mediów społecznościowych

Gdzie mogą pracować absolwenci i absolwentki?

 • Absolwenci i absolwentki specjalizacji Społeczeństwo cyfrowe będą specjalistami, którzy potrafią identyfikować współczesne problemy, opisywać je, wskazywać praktyczne sposoby radzenia sobie z nimi
 • W toku studiów studenci i studentki zostaną wyposażeni w specyficzne kompetencje i praktyczne narzędzia odpowiadające wyzwaniom współczesności umożliwiające im nie tylko adaptowanie się do niej, ale przede wszystkim jej kształtowanie
 • Muszą być bowiem decydentami, którzy dobie natłoku informacji, mnogości możliwości i różnorodności form i zasięgu przekazów są w stanie spojrzeć na dynamicznie zmieniające się społeczeństwo z dystansu wyłapując w nim to co ważne, trwałe i fundamentalne
 • Muszą także, a właściwie przede wszystkim, mieć realny wpływ na kreację rzeczywistości


Zdobyte umiejętności i kompetencje mogą znaleźć zastosowanie w szeregu obszarów i dziedzin, m.in.:

 • Administracja: e-administracja, systemy operacyjne, aplikacje, e-bankowość
 • Przemysł kulturowy i kreatywny: animatorzy kultury, web content managerzy, projektanci usług, media planerzy, influencerzy
 • Marketing i reklama: specjalista PPC/SEM w agencji reklamowej lub w zespole In House prowadzenie kampanii reklamowych w systemach reklamowych, Media Planner - planowanie wydatków reklamowych i estymowanie zasięgów oraz wyników kampanii, Marketing Manager - kontrola działań zespołu/ specjalisty odpowiedzialnego za działania w kampaniach płatnych, Social Media Ads Specialist, Marketing Manager, Specjalista SEO, Specjalista PPC, Social Media Specialist, Media Planer, Content Marketing, Projekt Manager, Product Owner
 • Media cyfrowe: zarządzanie markami, prowadzenie kont w mediach społecznościowych, zarządzanie wizerunkami, kreowanie tożsamości personalnej, zarządzanie blogami i vlogami, kultura algorytmów i aplikacji Edukacja: edukatorzy medialni, performerzy, trenerzy, badacze, prowadzenie kampanii marketingowych w mediach społecznościowych, PR-owcy, animatorzy
 • Medycyna: zarządzanie hologramami w pracy socjalnej, monitoring diagnostyki medycznej online (kontrola rozruszników, mierze ciśnienia, dozowanie leków itd.), e-pacjent, wirtualny lekarz, rezonans magnetyczny na telefon, wirtualny lekarz
 • Bankowość: zdecydowana większość zawodów w bankowości i finansach wymaga umiejętności poruszania się po internecie, platformach i programach informatycznych oraz znajomości narzędzi analitycznych i zdygitalizowanych baz danych
 • Sektor badań: badacze, analitycy danych, analitycy trendów, behawioryści biznesowi, audytor tożsamości algorytmu, koordynator kształcenia przez całe życie, specjalista ds. ryzyka maszynowego, specjalista do zarządzania subskrypcjami, projektant interfejsu dotykowego, planista celów
 • Społeczności: negocjatorzy, lobbyści społeczni, animatorzy życia społecznego, współpraca projektowa z instytucjami państwowymi, organizacjami pozarządowymi, kooperacja z biznesem, ochroniarz wirtualnej tożsamości
 • Freelancerzy: indywidualne zarządzanie karierą w mediach społecznościowych, menadżer aren wirtualnych potyczek
 • Procesy globalne i lokalne: prognozowanie trendów, analitycy trendów mikro i makrospołecznych, budowanie strategii przeciwdziałania trendom, rozwijanie sieciowej współpracy i sieciowych połączeń, kreowanie alternatywnych sieci grupowych, budowanie komunikacji na rzecz rozwoju idei, zarządzanie trendami, interpretatorzy danych, zarządzanie odpadami informacyjnymi, prognostyk katastrof cybernetycznych
 • Nauka: praca naukowa na uczelni, w instytucjach edukacyjnych

Koordynatorzy specjalizacji Społeczeństwo cyfrowe

dr hab. Małgorzata Bogunia-Borowska, prof. UJ
e-mail: malgorzata.bogunia-borowska@uj.edu.pl

dr hab. Piotr Nowak, prof. UJ
e-mail: piotr.nowak@uj.edu.pl